Technologické vybavenie CSM Industry s.r.o. umožňuje vyrábať rôzne dielce od malých zvarencov až po veľké montážne celky.

Malé zvarence

Hmotnostne a rozmerovo malé zvarence rádovo do 500kg tvorené nadelenými položkami pozváranými do celku s prípadným opracovaním alebo lakovaním.

1

Veľké zvarence

Hmotnostne a rozmerovo veľké zvarence rádovo do 2000kg tvorené nadelenými položkami pozváranými do celku s prípadným opracovaním alebo lakovaním. Môžu obsahovať až niekoľko desiatok detailov.

2

Výroba sústruŽených dielov a hydraulických valcov

Výroba sústružených dielov, priestorovo ohýbaných rúr, profilov a hydraulických valcov Výrobky malých až veľkých sérií využívajúcich hlavne CNC technológie sústruženia, frézovania a ohýbania.

3

Výroba prípravkov

NÁVRH PRÍPRAVKOV
Poskytujeme služby tvorby výrobnej dokumentácie k špeciálnemu náradiu vrátane 3D modelu a výkresovej dokumentácie.

VÝROBA PRÍPRAVKOV
Zváracie a ustavovacie Upínacie pre opracovanie Prípravky /špeciálne náradie Vám vyrobíme nakomplet, delenie, zváranie, opracovanie, lakovanie a konečnú montáž.

4

Montážne celky

Samostatnou skupinou kompletné výrobky alebo ich jednotlivé celky, ktoré sa skladajú z množstva zváraných položiek a subdodávok, ktoré sú zmontované do kompletného funkčného celku.

5

Výroba obranného priemyslu

Samostatným zameraním je výroba produktov výrobkov pre obranný priemysel a ozbrojené sily po celom svete.

6